Posts Tagged ‘פלשתינה/א"י’

תשדורות אחרונות מפלשתינה/א"י

10 במאי 2011

לקט פיסות הוויה מחרידות מתקופת המנדט הבריטי *

היד השחורה

 

בהלוויה

 

אימת הדיירים

 

הטפת מוסר

 

עילה למאסר

 

אוכל לדגים

 

ובינתיים בגולה

 

פנטזיה אוריינטלית

 

עמק, עמק

 

עוד ממעלליו של הד"ר (?) שמיכין

 

המורה לאה ברקן מוחה

 

מומחיותו של הערבי

וראו גם: תשדורות אחרונות מממלכת ירושלים

* מתוך גליונות עיתון "הארץ" משנות ה-30