Archive for נובמבר, 2021

ערב האמורי 2: שאלת הקרבן

22 בנובמבר 2021

במקרה או שלא במקרה, כל הציביליזציות הגדולות שביצעו קרבן אדם נכבשו ונעלמו. לכן אין לנו גישה לסובייקטיביות של מי שהשתייכו לתרבות כזאת. אך האם זה באמת ככה? האם בתרבות המערבית המנצחת קרבנות האדם באמת נעלמו, או עברו התקה לצורות אחרות? באיזו צורה היא פרצה בעבר, ובאיזו צורה בהווה? השאלה הזאת היא נקודת המוצא לשיחה שנערוך ביום חמישי הקרוב בערב, אבל ממנה נמשיך למחוזות רחוקים יותר ויותר.
ויהיו גם פרפורמנס, מוזיקה וסרטים, ובסוף גם מסיבה.

יום חמישי 25 בנובמבר, שביל המרץ 2 תל אביב, 20:00
מכירת כרטיסים בלינק

https://www.hameretz2.org/%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99?fbclid=IwAR0cibVJAZuS5fPBFGzBQx-d-4PGy6bYY00qLm7JPUUG8yQgA0jGFyhIPdY