העיר הגרמנית שעשתה תשובה: בין ברלין לנינווה

by

כריסטוף שמידט

בניגוד לחשש שהביעו רבים, גרמניה המאוחדת לא הפכה לאיום ולסכנה על אירופה. ברלין, בירתה של גרמניה המאוחדת, היא כיום מטרופולין אירופאי שמשלב עוצמה פוליטית וכלכלית עם רוח דמוקרטית, ליברליזם ופלורליזם מרחיקי לכת.  אך ברלין חייבת את כוח המשיכה שלה גם לעובדה שהפכה את ההתמודדות עם האשמה הגרמנית בגלל הפשעים נגד היהודים (הנכים, ההומוסקסואליים ואחרים) למרכיב בארכיטקטורה של העיר כולה. אין רחוב, כניסת בית, אין מוזיאון או תכנית טלוויזיה שלא מזכירים את הפשעים והאשמה הגרמנית.

ברלין מספרת באמצעות אנדרטאות, שלטים ואבני זיכרון, שמותקנים לפני כל בית ממנו גורשו יהודים אל התופת, את סיפור הקורבנות. היא מציגה את אות קין שלה באופן הפגנתי כמעט בפני כל אזרח ואורח בברלין, גם לאלה שאינם רוצים בכך. כמו החורבה של כנסיית הזיכרון במרכז העיר, הסמלים הללו אינם רק מותגים ייחודיים של העיר; הם הסממנים של התמודדות מוסרית עמוקה ומעמיקה, סמל לשנוי דרכה של עיר שלמה, של האומה כולה. ברלין היא נינווה, העיר שחזרה בה מדרכי הרשע, העיר שספר יונה מספר עליה שעשתה תשובה!

הממד האחר הזה, הממד המוסרי, אינו מופיע בהפצרות של אותם ישראלים שמגלים אי-נחת מובנה מהעובדה שיהודים צעירים מוצאים מקלט דווקא בעיר שמתוכה גורשו אבותיהם לתופת. מכאן גם מובן שאין זכר בדבריהם לעובדה שברלין היא ה"עיר  שחוברה לה יחדיו" בשלום ובהסכמה של אזרחי שני חלקיה.

החיבור בין הזמנים – בין העבר של הפשעים להווה של דמוקרטיה מתוקנת – מתלווה למעשה  לממד של החיבור של המקום – של שני חלקי העיר של ברלין. אין ספק ששני החיבורים – זה של הזמן וזה של המקום – עברו תהפוכות וקשיים, אך הם הוכתרו בסופו של התהליך כאחודים מוצלחים.

העיר שחוברה לה יחדיו יודעת לשלב  את הטורקים שחיו בעיר כבר שתי דורות יחד עם המהגרים והגולים החדשים שמחפשים עבודה, פרנסה וכלכלה נוחה בעיר, כמו שהיא מעוניינת לקלוט יהודים מכל העולם כהוכחה שקטה לשנוי העמוק שהעיר עברה מאז.

ברור, אם כן, שהישראלי המצוי נמשך לברלין לא רק בגלל זילות רמת החיים והמחירים, כאילו היא או הוא בוגדים במולדת רק עבור סיר הבשר! יש להניח שהרבה ישראלים, אך גם פלסטינים שמגיעים לברלין, נמשכים לא רק לאווירה החופשית עם החיים התרבותיים התוססים, אלא מוצאים עצמם מתרשמים מנינווה מודרנית זו, הכרך הגרמני שעשה תשובה. כמו כן יש להניח שהעובדה שחוברה לה כאן עיר יחדיו ללא אלימות וקונפליקטים בוודאי לא משאירה את אותם ישראלים אדישים על רקע הקונפליקט הישראלי – פלסטינאי המתמשך, ובוודאי על רקע הרטוריקה הריקה ומביכה על ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו.

בין ההוגים, האמנים והפוליטיקאים הגרמנים שקידמו את ההתמודדות המוסרית באומץ ובנחישות היה גם הפילוסוף יורגן הברמאס. הברמאס חזר והפציר בציבור שהדמוקרטיה הגרמנית אינה יכולה להישען על הכוח והכלכלה בלבד אלא היא מחויבת להעלות את זכר העבר על פשעיו הנוראים ולגבש עמדה מוסרית אחראית דווקא של הדורות שאחרי. דרישה זו ל"אתיקה של זיכרון" שיקפה בפועל את המפעל המרשים שהחל בשנות ה-60, של העלאת הזיכרון על ידי דור הבנים ובני הבנים שכמובן לא בצעו את הפשעים, אך התייצבו באומץ ובנחישות בפני המשימה המוסרית הבלתי אפשרית כמעט, גם מבחינה פסיכולוגית.

דרישתו של הפילוסוף החילוני תואמת במדויק את העמדה הדתית היהודית שמבטא הנביא יחזקאל בדרישה  אל הבנים שחוזרים בתשובה לעשות לעצמם "לב חדש ורוח חדשה" (יח:לא). יחזקאל מבקש להחליף את האמירה המפורסמת "אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהינה" (יח: ב) על מנת להדגיש את האשמה האישית והאחריות האישית ולהעמידם במוקד הדיון: "הנפש החטאת היא תמות" (שם ד). אך עם ניתוק שרשרת האשמה מדור אבות לבנים מתעקש יחזקאל גם על התנתקות חד משמעית של הבן מעוון האב: "הנה הוליד (= האב) בן וירא את כל חטאת אביו אשר עשה וירא לא יעשה כהן" (שם יד). מסכת ברכות (ז:ע:א) מאשרת את דבריו של יחזקאל בקביעה ש"אין הבנים נענשים אם אין אוחזין במעשה אבותיהם".

הפילוסוף היהודי הגרמני הגדול, הרמן כהן, ששמו האמצעי היה יחזקאל, ראה במעבר זה של התיאולוגיה  אל עבר אתיקה של אחריות אישית לא פחות מתנאי מובהק לעידן המשיח.

 

 

גם אם נהיה זהירים בשאלת הסימנים לבואו של המשיח, ונעמוד על השבריריות של התהליך – שיש כאלה שמטילים עדיין ספק בעומקו וכנותו – בכל אופן לא ניתן להכחיש שאכן הבנים והבנות הגרמניים לקחו את האחריות המוסרית לפשעים על עצמם בדיוק במובן הזה. בכך העבירו את המסר החד-משמעי, שהם פנו עורף לדרכי האבות והאימהות שלהם. עם לקיחת האחריות הם למעשה יצרו לא פחות מאשר  את היסוד המוסרי לאותה "גרמניה האחרת" שבעת המצאתה נראתה עוד ריקה מתוכן.

אין ספק שמדובר כאן במעשה חד פעמי בהיסטוריה! דור שלם שאינו נושא כל אשמה לוקח אחריות על הפשעים שבצעו אחרים – הוריו. אם עלול להתקבל הרושם שיש כאן כביכול הקבלה בין חד פעמיות השואה והחד פעמיות של התמודדות  של הדור הבא צריך להזכיר שאחריות זו מלווה בתחושה חזקה וברורה  שאי – אפשר "לקזז"  את "עבודת הזיכרון" עם הפשעים ולהעביר את עול הזיכרון בסופו של תהליך ההתמודדות. אדרבא שוב ושוב נטען – כמו לאחרונה על ידי הקנצלרית אנגלה מרקל – שהאחריות הזו היא "היסטורית", כלומר שהיא קיבלה למעשה ממד "על היסטורי" ותחול גם על הדורות הבאים. אין ספק אם כן שגרמניה האחרת יכולה להיות גאה בהישג המוסרי שלה. אך כמו כל גאווה,  גם הגאווה המוסרית במיוחד נמצאת בסכנה מתמדת שתהפוך להתנשאות, להתנשאות מוסרית. יש לקוות שהמודעות ל"אחריות ההיסטורית" תמשיך לשמש מחסום בפני פיתויי הגאווה מהסוג הזה גם בעתיד.

כאמור, המשיכה לברלין לא רק מחויבת לפרקטיקה שהפכה לעתים לאובססיבית. היא קשורה גם לעובדה שברלין הפכה לעיר שחוברה לה יחדיו בהצלחה, שהחיבור שלה הוא אמתי, מוצק וכן. נפילת החומות ב-9 בנובמבר 1989 לא הייתה רק רגע יציאת מצריים של האומה הגרמנית המופרדת במזרח גרמניה מעול השלטון הסובייטי. היה זה רגע של איחוד משפחות, חברים וחברה שלמה שחוותה את האירוע כחלום שמתגשם. לא הגל החדש של לאומנות שפקדה את גרמניה מיד אחרי האיחוד, לא הפעולות של קבוצות ניאו נאציות כנגד מהגרים שכללו שריפת מעונות המהגרים הללו, ולא שנאת הזרים המתפרצת, יכלו לשנות את האוריינטציה הפלורליסטית שהתגבשה מסביב העיר ועיצבה את אופייה מאז כעיר פתוחה.

ולא רק אמנים ומוזיקאים ישראלים עשו דרכם אל העיר אחרי האיחוד. העיר, עם ראש העיר הקודם שהנו הומוסקסואל מוצהר, הפכה במהרה לסמל של התחלה חדשה, אפשרויות מגוונות וריבוי סגנונות חיים! מאז לא מעט ביוגרפיות של מהגרים ו"עולים" לברלין, חלקן מרשימות ומדהימות, נקשרו  בעיר התוססת. אי אפשר למשל שלא להזכיר את סיפור ההצלחה של פליט פלסטינאי ושמו ראאד סאלח כביוגרפיה מייצגת. סאלח נולד בשכם ב-1977, הגיע עם הוריו לברלין, למד שם תקופה מסוימת רפואה והצטרף למפלגה הסוציאל דמוקרטית – מפלגת השלטון של ברלין. סאלח קנה לעצמו שם כמי שקידם חקיקה חברתית בעיקר: ביטול דמי מעונות לילדים עד גיל 3, משכורת מינימום ויצירת בתי ספר אינטגרליים מטעם העיר. בשבוע אחרון הוא כמעט נבחר ליורש של ראש העיר המכהן של ברלין ולרגע היה ניראה שברלין תהפוך לסמל של דו קיום אחר בין יהודים ופלסטינאים. לא קשה לדמיין מה היו אומרים בארץ כל "היורדים על היורדים", אם הישראלים הצעירים בעיר זו שחוברה לה יחדיו היו ממשיכים ונהנים בחיי שלום וביטחון גם תחת שלטון של ערבי פלסטינאי משכם!

תגים: , , , , ,

10 תגובות to “העיר הגרמנית שעשתה תשובה: בין ברלין לנינווה”

 1. חולי Says:

  מאמר מצוין!

 2. יוסי Says:

  גם כשמדובר בחרטה הנצחה הכאה על חטא ופיוס! הגרמנים הם גזע עליון!

  • דניאל Says:

   אתה צודק לגמרי הנה למשל:
   "אין ספק שמדובר כאן במעשה חד פעמי בהיסטוריה! דור שלם שאינו נושא כל אשמה לוקח אחריות על הפשעים שבצעו אחרים – הוריו."

   ובעניין אחר, המשיחיות של ההווה שמציע הכותב – היא סוג של משיחיות חילונית, או שמא נאמר משיחיות קתולית שחולנה ודוק.

 3. דקדקן Says:

  סליחה על הדקדקנות הטרחנית, אבל ברלין היא לא "מטרופולין אירופאי" אלא מטרופולין אירופאית.

 4. yaelhever Says:

  ברלין וגרמניה מפריזות בהנצחה עד למקום רע. למה כוונתי?
  1. מעשיה של ישרעל עוברים בשתיקה בשל רגש האשמה.
  2. נתקלתי לפחות פעמיים (בבית הכנסת החדש ובכנסייה היפהפיה שבאי המוזיאונים) בתופעת הפסיב. לא ייכתב כי בית הכנסת או הכנסייה הופגזו ע"י הבריטים. כיצד יתכן ש"הטובים" יפגיזו אתרי קודש? הם הלא "הטובים"? אז איך נפתור את הבעיה? נשתמש בפסיב. בזמן המלחמה הופגז בית הכנסת/הכנסייה. ומכיוון שהגרמנים אשמים בכול, הם אשמים במשתמע גם בהפגזות אלה.
  3. אבני הציון הזהובות הן צנועות ומלמדות. לא כן 80 תמרורי הרחוב ברובע הבווארי. אלה מייצגים חוקים, תקנות ואיסורים שחוקק המשטר הנאצי נגד היהודים. ואת מוצאת עצמך מדלגת מאחד לשני בשמחה: הנה עוד אחד, איזה יופי. כמה נחמד. וחמור מכך: א/נשים גרות שם. האם נגזר עליהן לחיות תחת צל התמרורים הללו? כלום אין זה מטיל דכדוך מה על הרחוב? וכי אין זו זכותן של א/נשים שלא לחיות בצלו של הזיכרון הרע?
  יש משהו רע בהנצחה. היא מנציחה את השנאה, הגזענות, המלחמה. אין לי רעיון טוב איך לעשות זאת אחרת. וזיכרון והנצחה הם חשובים מאוד, אבל הם גם מובילים למחוזות רעים: להצדקת המלחמה, לאיבה ולטינה. ראו מה חוללו אלה בישרעל.

  מלבד זאת, אני מוצאת ברשומה זו אי של אופטימיות. ולוואי שיקרה כן גם בעיר מגורי, שתחובר לה יחדיו, ירושלים.

 5. eppie Says:

  כריסטוף — תודה — יש כאן הערות מאירות עיניים על ברלין בכלל, וברלין עבור ישראלים בפרט. כמו שאמרה חברה שעברה לשם עם בן זוג וארבעה ילדים –יש את השלווה שבאה אחרי שכבר ראינו וקבלנו את כל השדים אחד בשני, כמו במשפחה…

 6. eppie Says:

  אגב — יש מקור לצילומים הרדופים ויפים האלו ולא הצלחתי למצוא אותו כאן?

 7. dannyqeletti12 Says:

  מאמר נכון והלוואי, שכל עם שפשע, יקח על עצמו אחריות, בצורה דומה…

  אישית, בהחלט התרשמתי, מן התיעוד וההנצחה, ב"טופוגראפיית הטרור", באנהאלטר-באנהוף (http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=835886&blogcode=14007019), בלוחיות, הקבועות במדרכות בכניסה לבתים (ביזמת דיירי אותם בניינים! זה היפה שבדבר), במיצג-האהבה, לזכר ההומואים והלסביות ועוד.

  ברלין, כיום, היא אחת הערים הסובלניות ורב-התרבותיות ביותר, עלי-אדמות.

  כמובן, לא הכל ורוד: לצד הדיבורים היפים וההנצחה הראויה, היה גם רחוב אולאואר (שבא כמה חדשים, אחרי פינוי-הפליטים מן הכיכר… ביזמת אותו הומוסקסואל מוצהר דנן – ומפלגת ה"ירוקים"). לצד זכויות סוציאליות, יש גם "עבודות יורו אחד" ואין שכר-מינימום. לצד הפגנות-האחווה, יש גם מעשי-טירוף מצד טרוריסטי האנטי-דויטש. אך, בגדול, יש לישראל (ולישראלים) הרבה מאד מה ללמוד, מברלין ומתושביה, בכל הנגע לרב-תרבותיות וללקיחת-אחריות, על פשעי-העבר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s


%d בלוגרים אהבו את זה: