ולא יראה בכך מעשי בהמה, כי אם מעשי אלוהים

by

יונתן קרצמר

לאומיות חייבת סימלי לאום, נקודה. המהפכה הציונית באה ליצור "לאומיות-יהודית" משמע לאומיות השואבת את מקורות זהותה מדת ישראל ובכך הבטים דתיים רוחניים או פיזים נהפכו לסמלי לאום והרעיון שהם ייצגו הוסר, הושלך מהם ונשכח. כך ירושלים, מערת המכפלה, קבר רשב"י, מקומות בהם אדם מאמין, מתוקף אמונתו הקיימת, יוכל להרגיש העצמה רוחנית, תחושת התעלות ואולי תזכורת לילך בדרכי היושר, נהפכו לנכסים לאומיים שמטרתם החדשה הינה ליצור תחושה פטריוטית, קרי רכושנות כלפי האדמה ומיקומם הפיזי בלבד. על פי הרב שמשון רפאל הירש, יראת השם הינה "לראות ולחוש את מציאות ה' בכל מקום ולחוש בגדולתו את קטנותך" (ספר חורב). רגעים אלו בהם חשנו בגדולתו נצרבים בתודעתינו בזמן ולא במקום, המקומות בהם התרחשו נותנים זכר לתחושת ההתעלות והמחויבות האנושית/דתית, וללא תוכן זה מיקומם אינו שווה דבר. הפיכת מקומות אלו ממקומות קדושים לסימלי לאום מרוקנת אותם מכל חשיבות, וע"י צימצומם למקום גאוגרפי בלבד אנו בעצם מנסים לכבוש אותם במוחינו ולהפוך את הרוחני/מוסרי לפיזי. ניתן לומר שבעשות דבר זה אדם מנסה להרגיש את גדלותו שלו את מול קטנות ומוחשיות המקום, היפוך מוחלט של יראת ואמונת ה'.  אקט כזה של המרה אינו אלא עבודה זרה בצורתה המושלמת.

 "המגמה היא להדגיש ולחזק את התודעה של 'ארץ האבות', קברי האבות, המהווה את ערש האומה היהודית ונקודת ציון משמעותית בהתהוותו של העם היהודי" (גדעון סער – הארץ,2.2.12 )

שר החינוך גדעון סער מודה שיש לחזק את התודעה, ומכאן נראה שזו אינה קיימת באופן טבעי או לפחות אינה חזקה דיה, גם לאחר 120 שנות "לאומיות יהודית". הוא רואה את מקום קבורתם של אבותינו כמכשיר יעיל לחיזוק, או ליתר דיוק, להמשכת הפיכתה של דת-ישראל – עם ישראל במתכונתו התורנית – לאומה ככל האומות, כלומר הגדרה של "עם-ישראל" על בסיס רגש לאומי בלבד. סער אינו מדבר על חיזוק האמונה בה', או האמונה ביופיו של האדם ע"י שקידה ולימוד חייהם הרוחנים של אבות ישראל. רצונו, כמו רצון רבים מקודמיו, הוא לקדם אחיזה פיזית בעזרת גופותיהם המתות של אברהם, יצחק ויעקב.

למסקנה, שר החינוך גדעון סער החליט לנצל את משרתו על מנת ליצור ולבסס סימלי לאום יהודיים. מנגד, בעינים מאמינות לא יתכן שמערת המכפלה תהייה מטרה בפני עצמה. מקומות קדושים יכולים להיות מובנים אך ורק כסימנים כמו תפילין וציצית, כעדות ותזכורת. הרעיונות שסימנים אילו מייצגים – האמונה, התורה, האמת, גמילות חסדים – בסיסי החיים כפי שדת ישראל רואה אותם, לא מעניינים את סער. רצונו הוא פשוט לחזק את האחיזה במקום הפיזי וליצור סימביוזה לאומית קלאסית של ארץ-אומה: אומתינו היא ארצינו וארצינו היא אומתינו. אלילות מסוג זה, בה אדם מחליף את הנוכחות האלוהית ועל פניה משתחווה לפסל ותמונה, קרי סמלי לאום שחשיבותם היא סימלייותם, עומדת בסתירה ישירה לדיבר השני "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני" (שמות כ, ג), ומהווה את הבסיס הנפוץ ביותר לעבודה זרה בימינו.

סער ממשיך מסורת ציונית מפוקפקת ומבקש להחליף את מהות הדת עצמה ב"מורשת ההיסטורית של המקום וחשיבותה בתולדות העם היהודי" (….). קריאה זו של 'תולדות העם היהודי' והערכים שהיו חשובים לתולדות אלה מקוממת במיוחד. בראייתו החומרית אין זכר "לדת" עצמה, לרוח, לעדות, לחוקים ולמשפטים ככל שלא יהיו, אלא אך ורק מחשבה לאומית טהורה הרואה גם בדת עצמה, ממנה היא שואבת את הלגיטימיות הזהותית שלה, מכשיר ואמצעי בלבד.

בגישתו זו, ניתן לחשוב שעל פי סער חטא העגל – הפיכתה של האמונה הפנימית בייצוג נראה וכוחני – לאו דווקא היה רעיון גרוע. הרי במעשיו ובהיסתכלותו החומרית-לאומית הוא מבקש לעשות בדיוק את זה (ואף גרוע מכך) להפוך את הדת למורשת לאומית ובמקום לקדש עצמינו כעבדיו הנאמנים של הקב"ה להכתיר עצמינו ביוהרה כעבדיה הנאמנים של הלאומיות. "וַיִּשְׁתַּחֲווּ לוֹ וַיִּזְבְּחוּ לוֹ וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל.." (שמות לב ח') מהותה של עבודה זרה היא הסגידה לכל יישות פרט לקב"ה בוראינו, פסוק זה מזכיר לנו את מהות החטא – לא רק העגל עצמו אלא גם הכוונות האלוהיות השקריות שניצוקו אל תוכו. במעמד הר סיני היה זה עגל. בימינו אנו יכול זה להיות, קבר, אתר היסטורי, אידיאולוגיה שיקרית או אף מדינה.

"עבודה זרה אינה בגדר טעות, הווי אומר, תעייה מן האמת אל הכזב. אילו כך היו פני הדברים, הרי שהיה בכך משום שגגת הדעת בלבד, דמיון שווא מצער, אך לא הגרוע ביותר. כי עדיין נותרו, כביכול, ערכי האדם: היושר והצדק של מעשיו. אולם לא כך הם פני הדברים. בשעה שתשתף דבר כלשהו אל ה' כאלוהים, וגרוע מכך: כאלוהיך שלך, מיד נכחדים ערכי אדם, היושר והצדק, ונופל בנין הטוהר של החיים."… "לפיכך אדם הסוגד להן (לכל ישות פרט לקב"ה) כאלים ילך בהכרח בדרכי האלימות וסיפוק תאוותיו – ולא יראה בכך מעשי בהמה, כלומר מתחת למעלת האדם, כי אם מעשי אלוהים, כלומר מעל מעלת האדם, ולכן ראויים ומתאימים לו"

משפטים אלו של הרש"ר הירש זצ"ל נשמעים כמעין נבואה לכל 120 שנות השתחוותינו לעגל הזהב הציוני. ערכי האדם, ובהם היושר והצדק, נכחדו מעמנו והאלימות חדרה אל חיינו מבלי משים. יתרה מכך, לאחר שהאירו עינינו לכך, הכחשנו, התגוננו ובהחלט לא ראינו בכך מעשה בהמה. להפך, התפארנו בכך ואנו ממשיכים לראות במעשי כיבוש אלו מעשים ראויים.

הינו מצפים שרצונו של סער להפוך את כל הארץ עגלים עגלים תתקל בהיתנגדות חריפה מצד אנשי הדת בסביבה. כמובן, לדאבוני, ההפך הוא הנכון. המתנחלים (הדתיים-לאומיים) כבר מזמן קיבלו על עצמם "עול מלכות לאומיות" והינם סוגדים לה כתחליף אלוהי מובהק. את קורבנותיהם, תפילות במתכונתם הפוסט מקדשי, מקריבים הם לא לגדולתו ורוממתו וחסדו של הקב"ה אלא לגדולתה של המדינה ולגדולתו של האדם הפרטי וליכולתו, מאחר וחופשי הוא מעול מלכות שמיים, לעשות כחפצת ליבו – לגזול, לכבוש, לדכא, להשפיל, להרוג ולרצוח ובתנאי שלא יוותר הוא ולו על הפיסה הקטנה ביותר של "אדמתינו" הקדושה ואולי אף יותר מכך על צורתה "היהודית" של מדינת ישראל. "סולם" המוסר של התורה המחזקת את אבן הבוחן שבלב האדם ויוצרת נצחיות ערכית פנימית ובלתי תלויה באופנה זו או אחרת, הוחלף  ב"סולם" מוסרי זר, סולם מוסרי מעשי ידי אדם המשתחווה אך לכוח ומעמיד במקום הראשון את רגש הגאווה הלאומית ובכך מעוות כל הלך מחשבה של המוסר הישן – התורה.

יש לזכור ששקריותו של המשפט המפורסם "ארץ ללא עם, לעם ללא ארץ" (שצוטט ע"י ישראל זנגוויל) אינו רק בכך שחציו הראשון מוטעה ואכזרי מבחינה דמוגרפית אלא גם שחציו השני "עם ללא ארץ" מבוסס על שקר או ליתר דיוק על פרדיגמה לאומית. ישראל איננו "עם ללא ארץ". נחלת ארץ כנען הובטחה לבני ישראל כתנאי להתנהגותם הערכית/דתית. "עם ישראל" לא הפך לעם בזכות חבל ארץ, שפה או תרבות משותפים הוא הפך לעם בזכות אותה ברית מצוות עם הקב"ה. טריטוריה אינה תנאי הכרחי או מספק ליצירת "עם" זה. מבחינה זו הציונות-"החילונית" והציונות-הדתית עומדות באותו מתרס של המפה הדתית, בכך שלא עמדו בנסיון המהפכות הלאומיות וניסו להחיל את ההגדרות החדשות של מהו לאום או עם על יהודים. המהפכה הזו אצל היהודים, מאחר ומטרתה היא לאומית, מוציאה מן התמונה את נוכחותו של הקב"ה ואת חובותינו המוסריות כלפיו ית' וכלפי שאר ברואיו, או לכל היותר שמה אותם במקום משני לחשיבות קיום ה"אומה". האומה, ע"פ מהפכה זו, הפכה היא להיות ה"מקודשת" ו"עם ישראל", תחת הגדרתו החדשה, נהפך מעם שנבחר לקיים מצוות/חובות מוסריות לעם מובחר. מתוך "החוזה" האלוהי הנאמר בקריאת שמע וברכותיה – "הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם. וְחָרָה אַף יְהוָה בָּכֶם וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר וְהָאֲדָמָה לֹא תִתֵּן אֶת יְבוּלָהּ וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה מֵעַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר ה' נֹתֵן לָכֶם"(דברים יא, טז-יז) לקחה הציונות את חצי הברית בה היא מרוויחה, ואת התמורות הבאות בעקבות מילוי החובות המוסריות, המצוות על האדם, הפכה היא לזכות אוטומטית וקנויה מראש. יש אך להיזכר בדבריו של הרש"ר הירש (המצוטטים לעיל) ולהבין שהרקבון המוסרי שאנו עדים לו בתוך תפיסה "דתית" זו, קרי הציונות, היא תוצאה ישירה של סגידה לכוח מעשי ידי אדם.

יתכן והקוראת או הקורא "החילוני/ת" לאו דווקא ירגישו איך חילול הקודש או עבודה זרה מתקשרים אל עולמם. לא פעם שומעים ויכוחים בהם "החילוניות" נכנעת ל"דתיות" בכך שהיא אומרת "יתכן ומבחינה 'דתית' יש צדק בדבריך אך מבחינה מוסרית/הומנית…". קטיעת ה"ושיננתם לבנך" זאת אומרת קטיעתה המכוונת של העברת ציוויו של ה' מדור לדור, יצרה מצב בו נגזר על החילונים להרכין את ראשם בפני כל עמדה דתית ולהתימר לדבר אל עמדה זו מתוך גישה "חילונית" מונגדת. הסכנה כמובן היא שלחילוניות החדשה אין שום קנה מידה למדוד משקל או נכונות דתית. והתוצאה היא שכבר שנים ראשי הציונות והציונות-הדתית מוכרים לכם לחילונים לוקשים לגבי דת ישראל (היהדות). ציונות או לאומיות-יהודית טומנים בתוכם סיכסוך דתי, כיוון שהשיח סביבם מבוסס אך ורק על פרדיגמות דתיות שעברו הלאמה. הנטיה של החילוניות היא לא לתשאל פרדיגמות דתיות-לאומיות. בויכוחים בהם שומעים הבלים כגון "זכותינו על הארץ" או "זכות אבות" (בהקשר הלאומי) החילוניות לא רואה לנכון לתשאל את עצם הטענה ה"דתית" ואף תראה אותם כנכונים "מבחינה דתית", וכמובן שאם מילים אילו נאמרות על ידי מישהי עם כיסוי ראש או ע"י חובש כיפה תחושת "הנכונות הדתית" רק מתעצמת. יש לומר בברור: כל הדוקטרינה הדתית-לאומית בנויה על גיוס תכנים דתיים למען מטרה לאומית ולא למען שם כבודו של הקב"ה. אמונה תמימה, פשוטה וראשונית בקב"ה וברחמיו וחסדיו כלפי כל ברואיו היא זו שצריכה להוות את אבן הבוחן האנושית, ומתוך אמונה זו בראותינו אדם גוזל שטחים לא לו ניתן להבין ולהסיק בבירור שאינו פועל מתוך "דתיות" אלא לכל היותר הוא פועל מתוך "דתיות מעוותת ואלילית". הכפיה הדתית של ימינו היא לא זו של אוטובוסים נפרדים או יריקות בבית שמש, הכפיה הדתית היא זו שכפתה את הקב"ה למרכבת הלאומיות ובכך כפתה עלינו חיי "דת" חדשים עם "סולם ערכים" חדש הנתון לחלוטין לחסדיו של האדם וליכולתו החופשית לנצל את דברי אלוקים חיים למען מטרותיו הפוליטיות גאוגרפיות-לאומיות.

אותו הלוקש של "זכותינו על הארץ" המנצל את התורה לטובתו הלאומית גם מנצל את הוויתכם הבלתי דתית לצורך הגשמותיו הלאומיות בכך שרואה הוא את קיומכם כיהודים חילוניים כהוכחה הגדולה ביותר לקיומו של ה:"לאום יהודי", עוד פרדיגמה דתית שיקרית. הרב אלמר ברגר ז"ל כרבים אחרים לא הסכים להיכנע לתכתיב הזה :

"אני חייב לומר כאן מילה על מי שנקראים יהודים 'לא דתיים', על אנשים שאומרים 'אני יהודי אך אינני מקיים את היהדות…' אנשים עשויים להצביע על סוג כזה של אדם כדי להוכיח שמשום שהוא לא דתי, אך עדיין טוען להיות יהודי, יהודים חייבים להיות משהו יותר מאשר קבוצה דתית.

אני אינני מאמין שזהו היקש לוגי… אנשים כאלה נמצאים בכל דת. בזמן משברים בחייהם, בזמן נישואים, בזמן מוות, אם אנשים כאלה פונים בכלל לדת, הם פונים ליהדות, גם אם הם אף פעם לא שמרו על מצוות היהדות לפני כן. במובנים דתיים, הם פשוט יהודים רעים, ממש כמו שיש, במונחים דתיים, קתולים או פרוטסטנטים רעים.

אם האנשים האלה לעולם לא פונים ליהדות, מה הופך אותם ליהודים? תרומה למטרות צדקה יהודיות? האם התרומות שלהם לסיוע הומניטרי בסין הופכות אותם לסינים, או תרומה לנשף של המשטרה, הופכת אותם לשוטרים?

אלא אם נקבל את הדוקטורינה המוטעית של אומות-גזע, האנשים האלה הם יהודים רק אם הם, אפילו במידה המזערית ביותר, מכירים ביהודות כדת שלהם. אחרת, הם לא יהודים." ("הדילמה היהודית", 17)

לפי המשנה בפרקי אבות, מן הטקסטים החשובים של מורשתינו האמיתית, העולם עומד על שלושה דברים "על העבודה, על התורה ועל גמילות חסדים". בגרסא אחרת באותו החיבור, מתקיים העולם על שלושה דברים אחרים: על הדין, על האמת ועל השלום (אבות א, ב + יח). בחברון ניתן לראות את הכיבוש במלא הדרו המכוער, אם השכינה שרתה שם פעם קרוב לוודאי ששנים של דיכוי, השפלת כבוד האדם שנברא בצלמו, גנבה ורציחה כבר גירשוה למחוזות אחרים. במעשינו ב-45 שנות הכיבוש בחברון אין לא דין לא אמת לא שלום ווודאי שלא גמילות חסדים, במקום שאין את אילו גם לא יכולה להיות תורה ועבודה. נישאר לנו לחשוב אם אנו מעוניינים בשר חינוך הרואה לנכון לחזק את הזיקה של כל ילד "למורשת התרבותית של עם ישראל, הנטועה בהר, כיסוד לזהות היהודית והלאומית" (מתוך "ההר כמורשת האומה" הארץ 2.2.12) על פני הערכים האמיתיים של דת ישראל: האמת, התורה והשלום.


תגים: , , , , , , , , ,

11 תגובות to “ולא יראה בכך מעשי בהמה, כי אם מעשי אלוהים”

 1. דרול Says:

  איזו דמגוגיה זולה, איזו שטיפת מוח נמוכת מצח , עלבון לכל תבונה שהיא.
  הרי אותה אידאה מיסטית דתית , עליה מתרפק הרש"ר הירש זצ"ל ואילו כותב הפוסט מעמיד פנים שהוא מסכים עימו, נובעת מבסיס מוצק וברור של ספרות דתית יהודית עתיקה בהרבה ואותה ספרות דתית יהודית רואה בנוכחות פיזית ובריבונות גיאוגרפית יהודית בארץ ישראל , כפיסגה רוחנית.

  הרש"ר הירש היה דוחה בשאט הנפש הראויה , את טענתו של הכותב לפיה "זכותנו על הארץ" היא "לוקש" , אבל אין זה מפריע לכותב להשתמש בשמו של הרב כדי לבטא דעה מנוגדת בוודאות לדעתו של הרב.

  בקשר לאלמר ברגר, הוא היה רפורמי , וככזה מזוהה עם תנועה דתית בתחילתה לנתק את היהודים ממולדתם ההיסטורית ואחרי שנכשלה, היא מנסה להשפיע את המתרחש במדינת ישראל בכל מיני מניפולציות פוליטיות.

  המציאות פשוטה בהרבה.
  בני האדם שונים זה מזה ביכולת שלהם להתנסות בחוויות רוחניות, או לתפוס רעיונות מופשטים , או לחוש אמפתיה עם רעיונות או עם סיפורים ולכן , כל זמן שיהיו בני אדם ברמות שונות של תודעה , כך גם הקשר אל המקומות הקדושים, יהיה קשר מדורג.

  תהיה קבוצה קטנה של יודעי ח"ן שיבצעו פרקטיקות מדיטטיביות מסובכות, תוך שימוש במכשירים מיסטיים מורכבים ויהיו תלמידי תיכון מצחקקים שיצלמו זה את זה על מדרגות המכפלה ויפיצו בפייסבוק ותהיינה אותן נשים צדקניות שיתרמו פרוכות וספרי תהילים וידליקו נרות נשמה.

  כל אלו רמות שונות של אותו קשר ארכיטיפי פיזי ורוחני ,אותו יש לקיים בין היהודים לשבטיהם,לבין המצבות המופלאות לנשגבותם של אבות האומה היהודיים וכמובן שיש להקפיד למנוע מפראי האדם הערביים ריבונות באתרים אלו, לבל יהפכו אותם למזבלות כמנהגם.

  • נטליה Says:

   בפסקה האחרונה, בה רשמת "פראי האדם הערביים" ו"מזבלות כמנהגם", הפיסוק לא עקבי: במקום אחד מופיע פסיק ללא רווח בין שתי המלים שלופתות אותו, ובמקום אחר הפסיק צמוד דווקא למלה שאחריו, במקום לזאת שלפניו.

 2. Lior Wachtel Says:

  כל מילה בסלע!

 3. s.david Says:

  זוהי אפשרות מאוד מעניינת ובלתי שגרתית לראות את היהדות:
  ראיה רחבה ואוניברסלית הקושרת את היהדות לכלל האנושות עם דגש על אחדות היקום והאדם ודגש על יסוד האנושיות והמוסר בקיומו. כל ראיה המפרידה את היהודי על בסיס לאומיותו, יוצרת קונפליקט ופוגעת באחדות הבריאה ועל כן היא עבודת אלילים.
  לטעמי זה אמיתי ועמוק.

 4. שאול Says:

  תודה. חד כתער!

 5. נועם א"ס Says:

  תודה רבה על המילים הנכוחות, וכמעט שהיה צריך לאמר – המובנות מאליהן – אם לא היו כל כך נדירות, ועל כך תודה שבעתיים.
  אף על פי שהמחבר מטיב לנסח בעצמו את הדבר, אני מוצא צורך לחזור ולהדגיש את היסוד המטאפיזי (או התיאולוגי, אם מתעקשים) של הדברים: הוא שבבסיס המבנה ההגותי-קיומי המונותאיסטי הזה, היהודי, האלהות מוצבת כניגוד עקרוני, אונתולוגי, לקיום הפיזי עצמו – בכללותו. האלוהות היא מה שלא-קיים. מכאן שכל הצרנה פיזית שהיא של האלוהות, ובוודאי שהנכחתה כביכול בעולם כצורה של כוח פיזי בדמות טריטוריאליזם לאומי, על כל הכרוך בכך עד כדי קידושם הלאומני של מונומנטים פיזיים, – חוטאת וגורעת מהאלוהות עצמה, והיא בבחינת חשש עבודה זרה. זהו הרי יסוד ההתנגדות האורתודוקסית הארכאית לקוממיות היהודית (- אלא בימות המשיח): החלפת עבודת *הכוח – האלוהות, הפוטנציאליות, אפשרות הקיום של הלא-קיים, ב-, ובכן – בעבודת הכוח.

  עם זאת, אני מבקש להציע לכותב שכבה נוספת של פרשנות לפיה להתרחשות ההיסטורית של הלאומיות והטריטוריאליזם היהודיים על כל מאפייניהם בעבר ובהווה יש, אפעס, תפקיד… בבחינת "שלא לשמה בא לשמה". הרי גם זו ברוח המאמר, שהעבודה למען שם כבודו של הקב"ה ושמו בלבד, נתונה בתוך העולם החומרי שבו נתונות העובדות והעובדים אותה, ומכאן שהיא תמיד מקיימת עצמה במסגרת דיאלקטית מסוימת: שבעבודת השם מתוך עצם גשמיות הקיים, תנאי הקיום המשתנים וכו', מלכתחילה נגרע כבוד שמו, ונמצא כי עבודת כבודו יתברך במלאות משמעותה זו היא בבחינת חובת הלב לשוות שמו לנגדי תמיד, אולם שמטבעה לעולם לא באה לכלל שלמות, אלא בגילוי פני השכינה למשה בהר סיני. כך, גם את עצם עובדת ההתקיימות ההיסטורית והקונטינגנטית של הלאומיות והטריטוריאליזם היהודיים הנוכחיים, על כל השלכותיה ותוצאותיה – והרי "למחוק" אותן מההיסטוריה ומהקיום הממשי אי אפשר – אפשר שיש לגלות אותן כבעלות תפקיד היסטורי *מסוים* (וככזה – סופי), ולא תכלית בפני עצמן – אלא לתכלית עבודת שמו יתברך.

  ומעניין לעניין באותו עניין: הייתה אווירה באמת נחמדה אתמול בצעדת ה-1 במאי, אבל 1500 צועדות, אלפיים בנדיבות, מעלות את התמיהה כיצד, בעוד השמאלוספרה שרוייה בקדחת ספקולטיבית על "השמאל" – מה על השמאל לעשות, איך להגביר את כוחו ואת אחיזת מסריו, איזו קומבינציה רעיונית טובה לכך ואיזו לא טובה לכך, איפה השמאל טועה, איפה השמאל צודק, כן דו-לאומי לא דו-לאומי, כן נכבה-לא נכבה, כן מחאה בקיץ-לא מחאה בקיץ, ואפילו, מה עוד שזו שנת בחירות – באיזו מפלגה לתמוך, האם יש להקים מפלגה חדשה, אחוז חסימה, הסכם עודפים, קואליציות אפשריות, גוש חוסם, גוש בשד –

  מתמיה, אם כן, כיצד אלפיים אישה, בנדיבות, מצאו לנכון לציין את מה שהוא כנראה היום היחיד הקיים בלוח השנה שבו ערביות ויהודיות יכולות באמת לצעוד ביחד תוך התקיימות נדירה של שותפות שיוויונית ממשית, כלומר בהתקיימות פוליטית שלא מתוך הטייה הכרחית (ומוצדקת לכשעצמה) לטובת המטרות הפוליטיות הישירות והמיידיות של צד זה (הפגנות אנטי-כיבוש/אנטי-ציוניות) או צד זה (מחאה על שכה"ד בתל אביב), אלא, ליום אחד ויחיד בשנה, מעליהן – כפי שאכן צעדו אתמול (בכל העולם, מסתבר) וכפי שכך הרגישו הצועדות – כלומר חוו תחושת *אמון* מלא ונדיר זו בזו, בשאיפות ובהתקיימות הפוליטית המאוחדת זו עם זו.

 6. ק.א. Says:

  הדבר הראשון שפרוייקט ההינדוס החברתי הקרוי ציונות שם עליו עין היה "רפורמה" יסודית של הדת היהודית, ריקונה מכל תוכן ותפיסת בעלות רשמית על מה שנותר ממנה ומתכניה. כל זאת עוד בטרם החל הטיהור האתני של פלסטין.

 7. דרור בל"ד Says:

  ח"כ אקוניס: "הליכוד מתחיל לשלוט וליישם את העקרונות שלו".

  עשר מסעות נסעה השכינה
  מכרוב לכרוב
  ומכרוב למפתן הבית
  מן מפתן הבית לכרובים
  ומן הכרובים לשער הקדמוני
  משער הקדמוני לחצר
  מן החצר לגג
  מן הגג למזבח
  מן המזבח לחומה
  מן החומה לעיר
  מן העיר להר הזיתים
  (מדרש איכה רבה פתיחתא פיסקא כה)

  הראשון להבין את גודל האירוע ולרתום את כל הגורמים בארץ ובעולם לסייע בכיבוי השריפה היה עגנון, שנאמר: (עובדיה א): "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש". עגנון, ממפיצי משנתו של הרב הקוק (הראי"ה), כתב ב 1908 את סיפורו הראשון בשפה העברית -עגונות. בסיפור זה לקח מובאות מן המקרא ומן התלמוד, שיבש אותן ועיוות את משמעותן – רמז לציונות ולפורענות העתידית שתבוא ממנה על ישראל ועל עמים אחרים. על כך בספרה של דינה שטרן – עגנון המכוסה מהעין. החיבור הרלוונטי כאן (קובץ PDF)

  יש ללחוץ כדי לגשת אל agnonshteren03.pdf

  "לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה". (ישעיהו ה כד)
  וכי יש קש אוכל אש? והלא דרכה של אש אוכלת קש, ואתה [דן כנר] אומר "לכן כאכול קש, לשון אש"?!
  אלא: קש זה ביתו של עשו, לשון אש זה ביתו של יעקב, וחשש להבה ירפה זה ביתו של יוסף. שרשם כמק יהיה, אלו האבות שהם שרשיהם של ישראל, ופרחם כאבק יעלה אלו השבטים שהם פרחיהם של ישראל.
  מפני מה? "… כי מאסו את תורת דוד צבאות ואת אמרת קדוש ישראל נאצו". (ישעיהו ה כד)
  אמר זחאלקה: כי מאסו את תורת ה' צבאות – זו רציחת ילדים לצלילי מוסיקה קלאסית. אמר אופיר טובול: את אמרות קדוש ישראל נאצו – זה מאמרי 'מי מפחד מהבבא סאלי'? העוקץ
  http://www.haokets.org/2012/01/30/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%A4%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%91%D7%90-%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%99/
  וכיון שהשליכו דברי תורה לארץ, התחיל צבי בן דור מקונן עליהם. (תגובות, שם).

  מאמר משובח זה אינו נופל מכמה מאמרי ביקורת חשובים על יצירתו של עגנון, ונדמה ממש כי לקוח מאחד מהם. אני מבקש להציע לכותב שכבה נוספת של פרשנות לפיה לא בהכרח מותר האדם מן הבהמה. וכבר נאמר על חה"כ גלאון שהיא מתחת לבהמה (ח"כ דוד רותם, הפרלמנט הציוני) , וגם אם שגה בטיעוניו לא שגה במהות הדברים.
  מהות החטא – אכילת העגל עצמו. במעמד הר סיני היה זה הגעגועים לסיר הבשר, בימינו אנו יכול זה להיות מסעדת בשרים, תרבות צריכה, אידיאולוגיה, ואף המשך קיומו של המשטר הציוני ר"ל.

  קריאה לחרם על מוצרי ההתנחלויות בלבד אינה בגדר טעות, הווי אומר, תעייה מן האמת אל הכזב. ואלה זוללים וסובאים ומתענגים ומגרגרים ומלקקים את אצבעותיהם מטריפת עגל בן יומו שנחטף באכזריות מאימו מולידתו ונשבה ונכלא ברפת הציונית במעצר מנהלי למשך שלושה חדשים כשידיו ורגליו אזוקות ופוטם בכימיקלים ציוניים ואנטיביוטיקה ציונית למרות ששבת רעב ונשחט באישור בגצ ובדצ כאחד. אילו כך היו פני הדברים, הרי שהיה בכך משום שגגת הדעת בלבד, דמיון שווא מצער (לברווז או לעוף), אך לא הגרוע ביותר. כי עדיין נותרו, כביכול, ערכי האדם: היושר והצדק של מעשיו.

  אולם לא כך הם פני הדברים. אלה זוללים וסובאים וגו' אך טורחים לציין כי היין האדום המונח על שולחנם הערוך והמכוסה במפה כחולה לבנה אינו מיוצר בהתנחלויות.
  בשעה שאוכלים בשר מן החי ובשעה שאין מחרימים את המדינה הציונית כולה מיד נכחדים ערכי אדם, היושר והצדק, ונופל בנין הטוהר של החיים. "…לפיכך אדם הסוגד להן (לכל מאכל פרט למאכלים צמחוניים ולכל חרם פרט לBDS) כאלים ילך בהכרח בדרכי האלימות וסיפוק תאוותיו – מדינה יהודית ודמוקרטית – ולא יראה בכך מעשי ציוני, כלומר מתחת למעלת האדם. הרב קוק (הראי"ה), הבאבא סאלי, עגנון, כולם דגלו בצמחונות. על חזון הצמחונות והשלום שחיבר הרב קוק ראו כאן http://anonymous.org.il/art391.html

  כדי להמנע מקיצוניות וכדי להגיע אל מה שעגנון מכנה מידת ההשתוות יש להאבק בקיצוניים משני הצדדים: אלה הרואים בעגל את עגל הזהב מחד ואלו הרואים בעגל בהמה ותו לא מאידך.

 8. עודד Says:

  תודה, יונתן.
  אני לא חושב שחייב להיות תנאי הכרחי ומספק להיות אדם יהודי. מושגים רבים בהם אנחנו עושים שימוש הם מושגים שאין להם תנאי החלה ברורים ושהדברים עליהם הם חלים חולקים רק "דמיון משפחתי". למשל, א' חולק תכונה עם ב', ב' חולק תכונה עם ג', ו-א' לא חולק אף תכונה עם ג' ובכל זאת נחיל מושג על א', ב', ו-ג'. נהוג לחשוב ש"משחק" הוא מושג כזה, שאין לו תנאי החלה ברורים (לא כל משחק הוא תחרות, לא כל משחק הוא בשביל הכיף, לא בכל משחק יש כדור וכולי).
  בנוסף, אני לא חושב שאנחנו מחליטים איך להחיל את המושג "יהודי/יהודיה" על-פי תנאי ברור. אני יהודי, איני מקיים את הדת היהודית, ואיני מאמין בציונות כמו שהיא מובנית היום על ידי הממסד הישראלי. אף-על-פי-כן אני לא חושב שאני חייב למישהו הוכחה לכך שאני יהודי. ממש כפי שאני לא חייב הוכחה לכך שאני בנם של הורי.
  אז גם אם הממסד הישראלי כופר בדת היהודית, כפי שאתה מציע באופן משכנע, אין צורך להתעקש שרק מי שנאמנים לדת היהודית הם יהודים.

  • ק.א. Says:

   על ה"צורך" להתעקש…

   התעקשות על שינוי תפיסתי, מושגי, במידה והיא קיימת, יכולה לנבוע 1) מהתפתחות הבנתית, לימודית-כללית וניתוח של המושג עצמו, כלומר מן הבחינה המהותית בלבד. או 2) מסיבות אחרות הקשורות בהיתקלות בבעייתיות מעשית (מספיק חשובה) כלשהי (לרוב עם השלכות רחבות) שמובן שהיא נגזרת מן הצורה הישנה בה מובן המושג.

   במידה ואחת, או יותר, מהנקודות הללו (במיוחד השנייה הייתי אומר) אכן מתרחשות נוצר פתאום "צורך" לבדוק מחדש את התובנות שלנו. ורק לדוגמה (מקווה שהיא טובה): כוכב הלכת פלוטו נחשב כוכב לכת (אחד מ 9 במע' שלנו) כל זה נמשך למעלה מ 70 שנה. התקדמות האסטרונומיה גרמה למדענים, אחרי וויכוחים לא מעטים ובסופו של דבר, לזנוח את הכינוי "כוכב לכת" עבור העצם השמיימי הזה ולהותיר רק 8 כוכבי לכת מכאן ואילך.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s


%d בלוגרים אהבו את זה: