יהודוקרטיה

by

יותם חותם

 1.

קשת רחבה של מתחים בין חילונים ודתיים התעוררה מחדש לאחרונה בארץ. עניין זה נשכח מעט, לאור האופן שבו הדיון הציבורי במרי האזרחי של השבועות האחרונים כבר את הכותרות. בדברים הבאים אני מבקש אפוא לשוב לעסוק בשאלה רחבה יותר הקשורה בהתעוררות מחדש של המתח בין חילון ודתיות בארץ, שהושלכה לאחרונה מעט לשוליים. התעוררות מחדש של מתחים אלו חשובה לא פחות, ואולי יותר, מאשר הדיון על יוקר המחייה. הסיבה לטענה זו נעוצה בכך שהתעוררות זו מלמדת על שינוי עמוק בתפיסתה של המדינה את עצמה, שבוודאי וקשורה – גם אם בעקיפין – במרי האזרחי אותו אנו חווים כעת: פניה חדה מזהות חברתית ופוליטית יהודית-דמוקרטית אל מסגרת חיים יהודוקרטית. ההבדל המרכזי בין שתי צורות החיים החברתיים-פוליטיים נעוץ בכך שהמדינה היהודית-דמוקרטית מצאה את עצמה בין המשפתיים של המתח הלא פתור בין האידיאלים הלאומיים-חילוניים ובין הזהות היהודית שנקבעה למדינה. אך הכוחות החזקים שמניעים אותה עתה להיות מדינה "יהודוקרטית" מתיכים את הקצוות הללו לכדי סיפוח מוחלט של המעשה הלאומי לרצונו של האל, ללא שארית.

מספר רב של אירועים עכשוויים מלמדים על המעבר החד למערך החברתי-פוליטי החדש. רובם מתחוללים סביב סמלים מכוננים של המדינה, בהם מתרחשת מלחמה של ממש על שליטה והגמוניה. אחד הסמלים הללו הנו בית המשפט העליון, ועל המאבק המתמשך במסדרונותיו, ועל האיוש של כיסאותיו נכתב לא מעט לאורך השנים האחרונות. אלא שעתה שמים לב יותר ויותר כי מוקד חשוב לא פחות להבנת מלחמת הדת שניטשת עתה, הנו הצבא, אחד המוסדות המרכזיים – ואולי המשמעותי שבהם עבור הקונצנזוס הישראלי – של הלאומיות החילונית. הצבא אינו מגן החוקה החילונית, בין השאר משום שאין חוקה כזו בישראל. אך הוא סמל מכונן של התודעה הלאומית-חילונית, שבמרכזה עומד ה"הומו-פאבר" בגרסתו היהודית מודרנית, כלומר העברי החדש, החזק, האקטיבי, האחראי על גורלו והמסרב להיות נתון לגחמותיהם של אחרים. על הנעשה עתה במסגרת מוסד זה ניתן ללמוד דווקא מאירוע שנדחק לאחרונה מעט לשוליים: הוויכוח על תפילת "יזכור" החילונית, שהתגלע לפני כמה חודשים. בעקבות לחצים של גורמים דתיים, נדרש מהצבא לערוך שינוי בטקסט המקורי באירועי הזיכרון וההנצחה הרשמיים. השינוי הנדרש בטקסט, המבוסס על חיבור של ברל כצנלסון שנכתב לאחר הקרב בתל-חי, הינו העמדת "האל" במקומו של "העם" כמי שיזכור את חללי מלחמות ישראל.

דרישה זו היא בעלת משמעויות עמוקות: אם חילון הזיכרון העניק לעם את מה שהיה שייך במסורת היהודית לאל, הרי שעתה יש הדורשים להחזיר עטרה ליושנה תוך השבת האל למקומו הקדום במקומו של "העם". דרישה זו מתריסה בכל עוזה כנגד התשתית החילונית להוויה הישראלית בכך שהיא מקבעת את מלכות האל על הארץ. לא פחות מאשר רסטורציה של מלכות שמיים בקונטקסט הלאומי. אני חושב כאן על סיפרו הוותיק של ריצ'רד ניהבור "מלכות האל באמריקה", שם הצביע על הדתיות העמוקה שהניעה את המתיישבים הראשונים באמריקה. עבורם ההתיישבות הייתה לא פחות מאשר כינון האוטופיה הדתית, נקודת הסוף של גלות הקדושה מן הארץ, והתחלת זמן ה"הווה-הנצחי" המשיחי. משהו מתודעה זו, על פי ניהבור, עדיין מניע את גלגלי התודעה האמריקאית לדורותיה, גם אם במסלולים מחולנים למדי שהטרידוהו – אם לומר בלשון המעטה. החשיבות של דברים אלו של ניהבור נעוצה בכך שהם תקפים גם למקרה שלפנינו בעניין תפילת "יזכור", אם כי באופן מעט שונה. הרסטורציה של מלכות שמיים, הנדרשת עתה מהמוסד החילוני, מבקשת ממנו להכריז על קבלת ריבונות האל על הארץ במובן היהודי הלכתי, ולעצב מחדש את זהותו. לא עוד כסמל של ה"הומו-פאבר" החילוני-מודרני, אלא כשליח ההבטחה האלוהית בתרגומה הלאומי – כמי שמקבל עליו את "מלכות האל על הארץ". סמלי כל כך ומשמעותי, אפוא, שהדרישה הזו הונחה לפתחו של הצבא. גם אם נראה כי הצבא דחה את הדרישה לעת עתה, עצם העמדת מוסד זה במרכז המאבק לרסטורציה של מלכות שמיים בקונטקסט הלאומי, אינה דבר של מה בכך. היא משמעותית עוד יותר בצרוף התקפלותה המתמשכת של הממשלה מול האלימות פורעת החוק של פעילי הימין הדתי, או קבלת חוקים אנטי דמוקרטיים בהם מהדהדת הלוגיקה היעקובינית של נוער הגבעות. פירושה הסימבולי של הדרישה לתקן את נוסח "יזכור", הינה שבעתיד הלא רחוק, ואפשר שכבר עתה, הצבא לא יוכל עוד להוציא לפועל את פקודות המדינה כאשר אלו יסתרו את דברי הרבנים. על משבר עמוק זה כבר מצביעים לא רק אנשי אקדמיה החשודים מלכתחילה בניתוק מ"העם", אלא – אם לשפוט על פי מגוון הכתבות האחרונות שהתפרסמו בעיתונות הכתובה – אנשי צבא ומערכת הביטחון בכללותה, היודעים דבר או שניים על הדינאמיקות המתחוללות עתה בתוך המוסד הצבאי.

אך ישנו גם מימד אזרחי ליהודוקרטיזציה של המדינה, כזה שלא זכה עד עתה להרבה תשומת לב. דוגמה טובה לכך הנה ההתאגדות של קבוצות חילוניות ברחבי הארץ לאור כניסתם של גורמים דתיים לאזורי מגוריהם. לאחרונה חגגו חברים באחת השכונות הללו את הכרעת הוועדה לתכנון ובניה לסגור את גן הילדים של חב"ד שהוקם בשכונה, ושנתפס כמאיים על אורחותיה. מעבר לעימות על גני ילדים ושולחנות מאולתרים להנחת תפילין, מה שבולט לעין היא ההתגייסות של אנשים חילונים ליצירת קבוצות שמטרתן מלחמת תרבות על רקע דתי, מתוך תחושה כללית של איום קיומי – איום על אורחות החיים, המסורת והאידיאלים העמוקים ביותר של החילוניות הוותיקה והמבוססת. קבוצות אלו, של אותה חילוניות וותיקה, מזהות את עצמן כקבוצות מיעוט הנאבקות על שימור אורחות חייהם, על רקע ההוויה הדתית הכללית ששוטפת את המדינה. כאן לא מדובר במוסד לאומי שעבר טרנספורמציה כמו במקרה של הצבא. מדובר בהגמוניה שעברה היפוך. כאן כוונתי היא שבעבר הייתה זו ההגמוניה חילונית שהתמודדה עם לחצים ודרישות של קבוצות דתיות לשימור זהותן הפרטיקולארית באזורי מגוריהם, בשיטת החינוך הייחודית להם, או בקבלת הכרה כלשהי באורחות החיים הכלליות. עתה, מנגד, מדובר בתחילתה של הכרה כי ישנה הגמוניה דתית ושכנגדה קבוצות חילוניות וותיקות צריכות לפעול למען שימור זהותן הפרטיקולארית במקומותיהן. המעניין הוא שההתארגנות המדוברת של קבוצות חדשות אלו אינה מבקשת להיאבק על אופייה של המדינה. על כך כבר וויתרו. ההתארגנות החדשה מבקשת אך ורק לגדר – לשים סייג – בכל הקשור לתחום המושב הספציפי של חבריה, כפי שביקשו למשל ניטורי קרתא בעבר. שמירת החומות החדשה, אפוא, הנה זו של החילוני הוותיק למול המדינה היהודוקרטית.

 

2.

במובן מסוים, וחשוב לשים לכך לב, מתחים אלו על רקע דתי, שצצים עתה ביתר שאת ויתר עז, אינם רק סיפור מקומי. הם נותנים ביטוי מקומי לתהליכים רחבים יותר השוטפים את העולם בכללותו, ושרבים רואים בהם סימן למציאות ה"פוסט-חילונית" של תקופתנו. תחת המושג "פוסט חילוניות" בו עוסקים הוגים מרכזים כמו יורגן הברמאס, צ'רלס טיילור, לצד רבים אחרים, מבינים בדרך כלל שני עניינים. האחד הינו שיבתם של הדת והדתיים למרכז הבמה החברתית, תרבותית ופוליטית. האחר הנו ההבניה מחדש של הזהות החילונית עצמה. זו האחרונה אינה תופשת עצמה יותר כצורה של "התרחקות" מדת ומדתיות במובן פשוט כלשהו. היא תופשת עצמה יותר ויותר כמעשה מרכבה של יחסים בין קודש וחול, בין מוטיבים דתיים המבעבעים תחת תרגומם (החילוני) לענייני העולם הזה. כמובן, שני עניינים אלו, המלמדים על המצב הפוסט חילוני – שיבתה של הדתיות למרכז הבמה, והעיצוב מחדש של הזהות החילונית – כרוכים זה בזה. עבור הברמס מדובר במצב המזמין תפישת אזרחות חדשה עבור אירופה. הסוציולוג פיליפ ווקסלר מאידך מסיק כי מדובר בחברה השקועה ב"מיסטיקה של העולם הזה". בכך הכוונה כי מדובר בחברה חילונית, דהיינו שבמרכזה נמצאים ענייני העולם הזה ולא הענות לדרישותיו של האל, שמאמצת מחדש את החוויה הדתית המיסטית, כצורה של מטאפיזיקה והצדקה עצמית המספקות את הלכידות החברתית. לא רק קבוצות שוליים כמו, מתקשרים, אנשי ניו-אייג', תיאוסופים, נח-נח-נחמנים ומקבילותיהן הספיריטואליות, נותנות ביטוי לחוויה חילונית-רליגיוזית חדשה זו. יותר מכך, מדובר בחברה החילונית בכללותה, בהבנתה העצמית, הנותנת ביטוי לכך. רה-מיסטיזציה של העולם, ולא דה-מיסטיזציה של העולם – אם לשחק מעט עם המושג המכונן של מקס וובר – היא המאפיינת את העולם של זמננו.

אלא שהתכונות הללו קשורות בעולם המערבי בלבד. הלכה למעשה, עוסקת האקדמיה היום יותר ויותר בהשלכות השונות של הסיטואציה ה"פוסט-חילונית" הזו על אירופה, או אמריקה, ובוויכוחים הנוקבים על כיסויי הראש בצרפת; על בנייתם של מסגדים בערים המרכזיות בגרמניה; על חינוך בחברה מרובת זהויות אתנו-דתיות; ועל התחזקות של הימין הקיצוני, הנישא על גלים של שנאת מוסלמים (או יהודים), הנתפשים כזרים בחברה המזהה עצמה מחדש כתרבות נוצרית שעברה תהליך של חילון. אך אין פניה של ה"פוסט-חילוניות" בפינה הצפון מערבית של היבשת הארו-אסיאתית כפניה בישראל. אם לומר זאת בבוטות, הרי שפניה של הפוסט חילוניות בישראל קרובים הרבה יותר לאלו שבאירן ובטורקיה מאשר לאלו בגרמניה וצרפת. כאן למשל לא מדובר בשיבה של דתיות באותו מובן שמדובר בה באירופה, משום שהדת מעולם לא הפסיקה להיות נוכחת. התוצאה כאן היא אחרת. אם לומר זאת בקצרה, הרי שהתוצאה של המצב הפוסט חילוני בישראל הינו ניצחון סופי ומוחלט של החיבור בין לאומיות ודתיות. אלו הם אפוא פניה של היהודוקרטיה, שבה משתלטת הגרסה הרדיקאלית ביותר של תפישת העולם הדתית-לאומית על החיים במרחב הציבורי המשותף. מה שהיה עמדת מיעוט מרקד בסבסטיה, מסיים כדת הפוליטית שסיפחה לעצמה את המדינה. הדיבורים על "מדינת יהודה" שעוד נשמעו לפני כמה שנים, איבדו כעת מתוקפם, משום שאין צורך במדינה כזו, כאשר ישראל עצמה עברה יהודוקרטיזציה. התיאולוגיה הפוליטית החדשה של המדינה היהודוקרטית ניזונה הרבה יותר מהמשיחיות הגלויה, חסרת העכבות, של תלמידי הרב קוק, מאשר מזו הדיאלקטית, לפרקים פרגמאטית, של בן גוריון. והיא גם ביטוי לחיבור, אולי פרוורטי, של ניגודים: מהצד האחד תפישת הנעורים המודרנית המבוססת על השהיית החוק והחוקה של החברה והתרבות בשם הביטוי העצמי, האותנטיות וההתחברות עם הניצוץ האלוהי הפנימי, ומהצד האחר הדת היהודית הדורשת הליכה בחוקותיה ומצוותיה לשם קימומו של עם כהנים וגוי קדוש.

 

3.

"פוסט-חילוניות" בישראל פירושה, אפוא, יהודוקרטיה על אחת משתי צורותיה, ממנה הזהירו את כולנו לפני יותר מארבעה עשורים הוגים כמו ישעיהו ליבוביץ. עתה בשלו כנראה התנאים להתבססותה, משום שהשיבה לדת ודתיות, לצד העיצוב מחדש של ה"אני" החילוני מאפשרים זאת. תיאוקרטיה יהודית, או יהודוקרטיה, נעה על ציר מתחים חדש, שיש להכיר בסכנותיו. זהו הציר שבין מדינה בשליטת כוחות הדת ההלכתית, השומרת לכל הפחות על חלקים מהמסגרת הפורמאלית, הפרוצדוראלית, והדמוקרטית ובין הגרסה היהודו-פשיסטית שבה אין מי שיגביל את זכויותיו של הריבון היהודי לפגוע במיעוטים או במתנגדים. מאמרו של רונן שובל על ה"תיאוקרטיה החילונית" מעוגן בדיוק בצומת הזה. שובל מבקש לחוקק חוק יסוד "ישראל כמדינה יהודית" שמשמעותו המוצהרת היא להותיר את המעטפת הדמוקרטית על כנה, ומשמעותו הסמויה עיקור הדמוקרטיה מכל תוכן. העיקר טמון בכך ששובל וחבריו אינם ביטוי לעמדה ימנית רידקאלית, יש שיאמרו פאשיסטית, במשמעות ההיסטורית של המושג. זו הבנה שגויה של התופעה, המתעלמת מהאופן שבו העמדה המדוברת אינה אימוץ של הגיון ימני לאומי מהסוג של ז'בוטינסקי למשל, אלא ביטוי מובהק של הגיון דתי מהסוג שדובר בו כאן. לא לחינם האויב של שובל וחבריו היא ה"תיאוקרטיה החילונית" כפי שהגדיר זאת במאמרו. אגב כך, הצעתו של שובל קיבלה משמעות קונקרטית  כאשר 40 חברי כנסת תמכו בהצעת חוק היסוד "ישראל מדינת הלאום של העם היהודי", שבמרכזו ביכור אופייה ה"יהודי" של המדינה על פני אורח החיים הדמוקרטי.

אם לשפוט לפי מצב העניינים העכשווי, אם כן, האפשרות השנייה של נפילה לתהום המדינה היהודו-פשיסטית אינה בלתי סבירה. אפשרות זו, שאין להקל בה ראש, מבשרת, כמובן, על סופה של הדמוקרטיה הליברלית, משום שכבר עתה ישנם רבנים שאינם מהססים לתמוך – באופן ישיר, על דרך השתיקה, או מתוך "הליכה עם הזרם" – ברדיפתם של מיעוטים, או דיכויים של מתנגדים, מתוך פרשנות מעוותת, חסרת עידון, יצרית ואפלה, לרעיון "אתה בחרתנו" ואלו יחזיקו במסגרת החדשה את מפתחות הריבונות. ומדינה יהודו-פאשיסטית, כמו מדינה אילסמו-פאשיסטית, היא איום קיומי בראש ובראשונה על עצמה. אך באופן עמוק ביותר היא מעידה על חוסר היכולת להחזיק באופן קולקטיבי, לאורך זמן, בשטח ההפקר, העמום, המורכב, של התיאולוגיה החילונית, שאינה חסרת אל, אך בה בעת היא כופרת, ושממנה ניזונה ה"דיאלקטיקה של רציפות ומרד" של הציונות. אני משתמש בביטוי זה, משום שהוא מחזיר אותנו לדבריו של גרשם שלום ואולי גם לחרדה שתקפה אותו לנוכח המשיחות הגלויה המוצהרת של הציונות הדתית אותה הכיר היטב. מכל מקום, דיאלקטיקה של רציפות ומרד הייתה בסופו של חשבון בדיוק זו שעמדה בבסיס נוסח התפילה החילונית שמילותיה היו "יזכור עם ישראל", כמו גם בזהות היהודית-דמוקרטית שנקבעה למדינה, ושאיתה פתחתי את דברי. זו הייתה תפישת עולם חילונית-תיאולוגית, שלא וויתרה על הטרנסצנדנטיות האלוהית אלא הפכה אותה למוחלטת – דהיינו למנותקת לחלוטין מענייני העולם הזה, וככזו מהדהדת בהם, כקול מן העבר, נוכח ונפקד בעת ובעונה אחת. התיאולוגיה החילונית הזו לא ביקשה לפתור את המתחים הרליגיוזיים שהרכיבו אותה, אלא להפוך את העמימות העוטפת אותם לבסיס הלכידות החברתית של הדורות הבאים, ולעשות זאת תוך שימוש בחינוך הממלכתי. אפשר שחוסר היכולת להכיל מקום שכזה על ציר של זמן, ובאופן משותף, מגביר כעת את החשש כי כיליונה של המדינה קרב ובא. גם לחשש זה, אני מעז לומר, יש מקום חשוב ביציאתם של כה רבים לרחובות ל"מרי האזרחי" אותו אנו חווים כעת.

תגים: , , , , , , , , , , , ,

6 תגובות to “יהודוקרטיה”

 1. עמוס Says:

  על אף שהרבה מהדברים נכונים ומבוססים על יריעה רחבה אני בכל זאת אגיד משהו לא כל כך פופולארי:
  אנחנו רחוקים מתיאוקרטיה כמרחק שמיים מארץ.
  כולנו בסמול אוהבים לחגוג את היאוש והחרדה שלנו מהחוקים השונים של ליברמן – אבל האמת היא שהוא, ורונן שובל, בעיקר עושים הרבה רעש.
  הוא אולי רעש מאוד מאוד צורם, אבל אני חושב שהחרדות שלנו הן שנותנות לו את הווליום שהוא מקבל.

 2. עמית Says:

  אני לא יודע מתי המאמר נכתב, אך לפני כשבוע הרמטכל החליט באופן סופי שהנוסח של ״יזכור״ יהיה הנוסח החילוני, שהוא אגב לא פחות יהודי מהנוסח הדתי.
  זו כביכול אנקטודה אך זו הייתה דוגמא עיקרית במאמר, ולדעתי הבעיה בה מאפיינת את הבעיה במאמר – ניסיון לכפות תיאוריה מנוסחת היטב על מציאות שלא באמת הולכת לאותו כיוון.

 3. אחד העם 15 Says:

  לא במקרה הגדיר ליבוביץ את ישראל העתידית כמדינה יודו-נאצית. התסריט שלהלן הוא לא רק אפשרי – סבירותו עולה מיום ליום. ובאשר לדת ישראל – זו עוברת טרנספורמציה פאגנית נוסח שירת הנבילונגים.
  תסריט מסוכן בסבירות גבוהה
  'מאבק על הבית' היא כותרת המשדרת מצב קריטי, דחיפות לעתים גם נואשת, הכרעה היסטורית לפני יום פקודה ואסוציאציות נוספות ממרחב רגשי וסמנטי זה.
  לטעמי לא ניתן היה לבחור שם קולע יותר למאבק ההמונים כאשר רפובליקת ויימאר הישראלית נמצאת כמטחווי קשת ממועד קריסתה.
  רבים ההיסטוריונים שתהו הכיצד קרסה כה בקלות המפלגה הקומוניסטית הגרמנית בשנות השלושים נוכח בריונות נציונל – סוציאליסטית ש 'על הנייר' נסמכה על כוחות קטנים ומאורגנים הרבה פחות.
  אחת התשובות העיקריות לכך היא שהקומוניסטים בפועל היו הרבה יותר חלשים מכפי שהוצגו הם 'על הנייר'. הכוח העצום שיוחס למפלגה הקומוניסטית הוא בעיקרו פרי תעמולה נאצית. מהלך ערמומי זה התבסס על קריאה נכונה של המפה. בפועל שיעור התומכים בעמדות סוציאל דמוקרטיות גם אם לא ידעו שכך קוראים לזה, היה גבוה הרבה יותר משיעור הקומוניסטים. אך אלה נכנסו ברובם לשיתוק ואימפוטנציה ברגע שהודבקה להם התווית של קומוניסטים / בולשביקים / עבדיו הנרצעים של סטאלין והפכו לגורם שולי במאבק האנטי נאצי עד כי תרומתם למאבק לא נכנסה אפילו כהערת שוליים לדפי ההיסטוריה ובדין.
  קל היה לנאצים לטפל בסוציאל דמוקרטים כפי שקל היה ובמקומות רבים קל גם היום ל'טפל' בנאנסות באמצעות תכריכים חונקים מסוג 'המופקרת חיפשה את זה'. קל משום שקל מאוד להרתיע אנשים שאינם בטוחים בעצמם, אנשים שמאמינים היכן שהוא בירכתי מוחם שמתחת למסווה החיצוני הם פגומים מוסרית – כנראה הרוב.
  אין כל ספק שבבד בבד עם המאבק כנגד הממסד הרקוב הנוכחי עלינו להיזהר כי הנציונל סוציאליזם הישראלי יפעל אף הוא ובדרכים הניתנות לניבוי אם יתברר כי המחאה תתפוס תאוצה.
  לא ניתן ולא נכון יהיה במאבק זה להצניע את הברור לכל מי שעיניו בראשו – הפעולות המתחייבות מתביעות המוחים עומדות בניגוד מוחלט למטרות הגלויות והסמויות של מפלגות הימין ומסכנות את הדומיננטיות העכשווית שלהם.

  זכרו כי המבינים זאת ראשונה הם פעילי הימין!

  הטייקונים ואנחנו

  המנהיגות הפוליטית הנוכחית של אויבי הפורום לפעולה אזרחית מורכבת בעיקרה ממשרתים בכירים של המנגנון הטייקוני והבנקאי. קריאת התגר על הטייקונים שהיא כה בוטה וברורה בפרסומי המוחים היא לפיכך קריאת תגר גם על משרתיהם הפוליטיים. קצתם של משרתים אלה יפעלו כחוד החנית של תגובת הנגד ללוזרים כפי שכונו מוחי האהלים.
  מנהיגי ימין אחרים וערמומיים יותר אם אינם בורים לחלוטין יראו בהתעוררות המאבק האזרחי הזדמנות פז להפוך ממשרתים לאדונים.
  מי ישווה ומי ידמה לרודן פשיסטי אשר בהינף קולמוס יכניס לכלא טייקון סורר (תשאלו את פריץ טיסן).
  מה מספק יותר לתומכים רבים של המחאה מלדעת כי גם לטייקונים הישראלים תרעדנה הביצים כאשר יוזמנו לפגישה לא ידידותית במרתפי השלטון (היום רועדות הביצים לקנצלר).
  במצבנו הרגשי (חרדה וזעם אפל) אנו מתקשים לדמיין את החוויה הרגשית והפיזית הצפויה לנו אם וכאשר נוזמן רק ל'חקירונת' משטרתית (לא לשכוח מברשת שיניים) בעת התממשות החזון הלאומני – סוציאליסטי. בעתיד של 'מי המלוכלך שהלשין עלי' אפילו הרפובליקה הוימארית תחשב לנווה מדבר. לטייקונים ולבנקאים אולי תרעדנה אז הביצים אנחנו נישאר בלי.
  לא כדאי שתמורת עקירת שתי עינינו יעקרו לשנואי נפשנו רק אחת.

  הנה כי כן הלאומנות – הסוציאליסטית תתקוף בתנועת מלקחיים. זרוע אחת תפרוט על נחיתותנו האנושית והמוסרית (הלוזרים הבוגדניים) והאחרת תחבק ותבטיח כי מניעינו השפלים יזכו לסיפוק מלא (לטייקונים תרעדנה הביצים, זוכרים).

  נראה לכם נמוך? צודקים.

  הבשורה הרעה – הנמוך הזה עד כה ניצח.

  האם יש סיכוי לסוציאל דמוקרטיה לגבור על הלאומנות הסוציאליסטית?

  תקוותי היא כי מנהיגי המחאה ערים לכך כי המאבק לשיקום / הקמת חברה אזרחית נאורה עלול בקלות להפוך לקטליזאטור שידחוף רבים הלוקים בחרדה קיומית, תסכול של חוסר אונים ושאיפות כבושות לנקמה אל זרועות הלאומנות הסוציאליסטית בבחינת הדגם 'המנצח' שיטיל מרותו על הטייקונים הבריונים ויכניס להם (מי שלא שמע אפוריזמים מטופשים מהסוגים הבאים מאנשים בסביבתו הקרובה שיקום 'תגיד מה שתגיד מוסוליני מיגר את המאפייה')

  מכל מקום ניתן קצת ללמוד מניסיון העבר באשר לכן והלא תעשה כדי לשפר הסיכוי שהרך הנולד לא יהפוך למפלצת.

  ראשית לכל עלינו להכיר בכך שהטקטיקה הלאומנית תעמיד אותנו בראש וראשונה ב 'מבחן הנאמנות לאומה'.

  ובכן כשלון מיידי במבחן הוא השתתפות בו!

  מי שלא מאמין שיהרהר קצת בתבונתו וחוסנו המוסרי של הגנרל ניצן אלון שהלך לחפש לגיטימציה אצל הרבה אליישיב. ניצן אלון כבר מכיר בכך שמי שיפסוק באשר לכשרותו הלאומית יהיה המחנה הפוסל אותו.

  ציתותים, מעקבים והכפשה אישית של דמויות מובילות במאבק היא פרקטיקה בסיסית של הימין הלאומני כמו גם פרובוקציות שקריות ואלימות פיזית אם אמצעי ההדברה הקודמים אינם מספקים את הסחורה.

  האם יש כבר תוכניות מגרה מתאימות?

  הפח היקוש השלישי הוא משפטפטנות. ככל שהימין נעשה אגרסיבי ומאיים יותר מתחילים 'גבוהי המצח' לעסוק באופן עקר בהתפלפלות משפטית של תלמידי בית המדרש ב'שטטל' משל היו תלמידיו של יצחק יעקב שיצאו להם מבין דפיו של 'גוג ומגוג' (מרטין בובר). עיקרה של התפלפלות זו עוסקת בכשרותם של הבאים בשערינו – רק זאת לא על פי אמות המידה הדרושות.

  את הפסיכולוגיה המשפטפטנית היטיב לתאר מרטין אחר הלא הוא מרטין נימולר

  לא הרמתי קולי

  "בגרמניה לקחו הנאצים תחילה את הקומוניסטים,
  אני לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי קומוניסט.
  ואז הם לקחו את היהודים, ואני לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי יהודי.
  ואז הם לקחו את חברי האגודים המקצועיים, ואני לא הרמתי את קולי,
  כי לא הייתי חבר אגוד מקצועי.
  ואז הם לקחו את הקתולים, ואני לא הרמתי את קולי, כי הייתי פרוטסטנט.

  ואז הם לקחו אותי, אך באותה עת כבר לא נותר אף אחד שירים את קולו למעני."

 4. י.ד. Says:

  אני מקווה שאתה מבין שלתת פקודה הנוגדת את אמונתו של אדם (כפי שפוסקי ההלכה המקובלים עליו מפרשים אותה), היא מעשה אנטי ליברלי בעליל.

  וקידושה של המדיניות המפא"יניקית הוא באמת אחד מפניות הפרסה הגדולות של דורנו. מי היה מאמין שבישראל הצבא יתחיל לתפוס בעיני השמאל את המקום שהצבא תופס בטורקיה בעיני השמאל הטורקי??

  ושוב אני חוזר: העובדה שמישהו פרנואיד איננה אומרת שלא רודפים אחריו.

 5. יונה Says:

  ממתי הצבא בישראל הוא מוסד קונצנזואלי חילוני? הוא דווקא הגוף שמלמד על ומעודד את החיבור בין הדתיות הלאומית, שלא לומר הלאומנית, שהיא לטעמי הסכנה האמיתית, וודאי שלא גן חב"ד או אמירת יזכור זו או אחרת.

 6. יסמין Says:

  זה ניתוח יפה ומעניין — לפחות בחלקים שהבנתי 🙂
  כך גם אני חשבתי, אם כי במילים הרבה יותר פשוטות ובקצרה: הימין והחבר'ה פשוט עברו את הגבול, ומהר מדי. עד כדי כך שאפילו המיינסטרים התחיל להרגיש שאורח החיים שלו מאוים. שמאוימת זכותו לחיות כמו שהוא רוצה, להתלבש כמו שהוא רוצה, לעשות את הסרטים שהוא רוצה. ומכאן תחושת ה"לקחו לנו / מכרו לנו את המדינה".
  לא ייחסתי את זה לדת, אבל הרי אנחנו חיים במרק הלאומי-יהודי הזה כל כך הרבה שנים שכבר קשה להפריד בין המרכיבים.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s


%d בלוגרים אהבו את זה: